Gia Đình Sư Phạm Saigon

Liên hệ : suphamsaigon@gmail.com - xuanloc54@gmail.com

               Thư Mời Họp Mặt Truyền Thống
                      Lần Thứ 16-Năm 2012

           Phát Hành Kỷ Yếu
           50 Năm Sư Phạm Saigon

              Giới Thiệu Tập
Kỷ Yếu 50 Năm Sư Phạm Saigon
               1962 - 1975

Trong phiên họp trù bị ngày 6-11-2010  để xây dựng kế hoạch tổ chức Họp Mặt Truyền Thống năm 2011, Quý Thầy  và Ban liên lạc các khóa đã thống nhất đề ra kế hoạch thực hiện Kỷ yếu Gia Đình Sư Phạm Saigon nhân kỷ niệm 50 năm Sư Phạm Saigon ( 1962-2012 ) và đã phát hành thư ngỏ kêu gọi tất cả các thành viên các khóa ủng hộ tài chánh, đóng góp bài vở,hình ảnh, tư liệu...kể từ ngày 01-01-2011. Sau gần 10 tháng tập hợp hình ảnh , bài vở...để biên tập. Đến nay " Kỷ Yếu 50 Năm Sư Phạm Saigon " đã hoàn tất và đang trong thời gian chờ phát hành - Với số lượng 222 trang, tập Kỷ Yếu tuy có nhiều trang trên báo giấy, nhưng không đủ chuyễn tải hết nội dung tư liệu hình ảnh do các khóa gởi về .
Trong khi chờ đợi Tập Kỷ Yếu đến tay Quý Thầy Cô và các thành viên. Gia Đình Sư Phạm Saigon vừa mới thiết kế xong website " Kỷ Yếu Online " - Kính mời Quý Thầy xem tại địa chỉ

https://kyyeu.webnode.com

Vidéo Ngày 6-11-2010 - Thầy Nguyễn Duy Linh phổ biến
Kế Hoạch thực hiện Kỷ Yếu 50 Năm Sư Phạm Saigon

Tập Kỷ Yếu 50 Năm Sư Phạm Saigon

Giấy Phép Xuất Bản Của Nhà Xuất Bản Tổng Hợp Thành Phố Hồ Chí Minh
In tại Xí Nghiệp  In của CTy Phát Hành Sách FAHASA
Số lượng : 1.000 cuốn - Khổ 21 x 29.7

Bìa 1 Tập Kỷ Yếu 50 Năm Sư Phạm Saigon

Bìa 2 Tập Kỷ Yếu 50 Năm Sư Phạm Saigon

Bìa 3 Tập Kỷ Yếu 50 Năm Sư Phạm Saigon

Bìa 4 Tập Kỷ Yếu 50 Năm Sư Phạm Saigon

 


Contact

Kỷ Yếu 50 Năm Sư Phạm Saigon

Gia Đình Sư Phạm Saigon

xuanloc54@gmail.com